Hankendagen 2017

Välkommen till Hankendagen 2017
Datum: 13.10.2017 - 13.10.2017
Tid: 11.30
Plats: Hanken, Arkadiagatan 22

Säkra din plats på Hankendagen 13 oktober – anmäl dig nu!

Observera att Hankendagen riktar sig endast till alumner från Hanken Svenska handelshögskolan.Årets upplaga av Hankendagen samlar igen hundratals alumner för att höra senaste om nytt inom affärsliv och forskning samt för att nätverka och umgås med andra Hankenalumner.

Halvdagsseminariet inleds med keynotes från Europaparlamentariker, Nils Torvalds, och Head Coach för finska basketlandslaget, Henrik Dettmann. Eftermiddagen fortsätter med två block av workshoppar, där du har möjlighet att höra om och diskutera aktuella teman inom ekonomisk forskning.

Fördjupa ditt kunnande: Det första blocket strävar på att bredda ditt kunnande genom att göra en djupdykning i ett av sex olika aktuella teman inom ekonomisk forskning.

Vidga dina vyer: Workshopparna i det andra blocket är aningen kortare och erbjuder en möjlighet att vidga dina vyer inom specifika forskningsområden. Här har du chansen att snabbt och effektivt lära dig om något som du kanske inte arbetar inom dagligen.

Nätverka och mingla: Under seminariepauserna och kvällens middag har du en chans att träffa gamla studiekompisar och även bredda ditt nätverk med nya bekanta som alla studerat vid Hanken. Detta år återvänder middagen till restaurang Börs, som vi av erfarenhet vet att erbjuder en utmärkt omgivning för en fantastisk middag och fest!

Den trettonde årliga Hankendagen äger rum fredagen den 13 oktober 2017 – vi ses där!


Program
Pris och anmälan
Workshops: Fördjupa ditt kunnande
Workshops: Vidga dina vyer


Program

11.30  Lunch och registrering

12.15  Välkommen
           Karen Spens, Rektor

12.30  Europas och EU:s roll i krisernas tidevarv
            Nils Torvalds, Europaparlamentariker

13.15  Aktuellt från Hanken

13.45  Coachande ledarskap och teamwork – vägen till framgång
            Henrik Dettmann, Head Coach för finska basketlandslaget

14.30  Kaffe och mingel

15.00  Workshoppar: Fördjupa ditt kunnande

16.00  Paus med coffee-to-go

16.15   Workshoppar: Vidga dina vyer

17.00  Avslutande program och mingel

            Middag på restaurang Börs (gemensam transport)

Tillbaka till listanPris och anmälan


Seminariedagen och middagen 150 €
Endast seminariedagen 50 €
Endast middagen 100 €


Anmäl dig senast 1.10.2017. (Anmälan är stängd)


Betalningen sker i samband med anmälan antingen via nätbank eller med kreditkort (förhandsbetalning krävs för fullbordad anmälan). Observera att sista datum för annullering är 30.9, varefter det inte längre görs några återbetalningar.

Vänligen meddela om eventuella specialdieter och bordsplaceringsönskemål för middagen då du anmäler dig.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta alumni@hanken.fi
.

Tillbaka till listanAnmälan till workshops


I år har deltagare möjlighet att delta i två block av workshoppar. Välj en workshop från båda kategorierna i samband med anmälan.

Fördjupa ditt kunnande kl. 15.00

Under det första, längre blocket av workshoppar tar vi sikte på att fördjupa ditt kunnande genom att göra en djupdykning i ett av sex olika aktuella ekonomiska teman.


1. Social marketing for NGOs and companies
2. Knowledge transfer in online and digital services
3. Why do we need more gender balance in management?
4. Snabbt och intuitivt eller eftertänksamt och analytiskt beslutsfattande?
5. Produkten döljer alltid kunden!
6. Ett porträtt på den perfekta revisorn

Tillbaka till listan

1. Social marketing for NGOs and companies

In this workshop we will focus on social marketing and how companies can use social in marketing to either promote social issues or promote their own company as who does good while doing business. You will learn about what is social marketing, for what purposes social marketing is used, and brainstorm how social marketing can be used in your own organization.

After the workshop you will have gained
1. basic knowledge and understanding of social marketing,
2. basic understanding of benefits of social marketing for NGOs and companies and/or benefits of NGO/company co-operation

Workshop host:
Pia Polsa, Associate Professor

Tillbaka till listan


2. Knowledge transfer in online and digital services

This workshop will focus on what public and private organizations can learn from each other regarding service failure and recovery? We will look at how organizations in the public and private sectors in Finland design and execute their online and digital services, particularly post transaction activities, i.e. what are their service recovery strategies for service failures.

After the workshop you will have gained
1. Basic understanding of service recovery strategies
2. Insights as to what types of best practice exist in either sector for such strategies either at sector or organization level.
3. Insights of what knowledge or examples of best practice could be shared or transferred from one sector to the other to improve digital service

Workshop hosts:
David Grant, Professor
Gyöngyi Kovács, Erkko Professor in Humanitarian Logistics
Anu Bask, Assistant Professor in Logistics at Aalto University

Tillbaka till listan


3. Why do we need more gender balance in management?

Despite strenuous efforts, there is still strong male dominance in corporate management. While women comprise ca. 25% of board members in listed companies in Finland, only a handful of CEOs in these companies are women. In this workshop we will look into different aspects of gender equality in management as well as review best practices on how to promote this.

After the workshop you will have gained insights into:

1. Why are there less women than men in corporate management?
2. Why is more gender balance in management beneficial?
3. How can gender balance be achieved?
3. Initiatives in a male-dominated industry: Case Skanska Finland Mythbusters
4. Key action points for moving towards more gender balance

Workshop host:
Janne Tienari, Professor
Jonna Louvrier, Visiting researcher

Tillbaka till listan


4. Snabbt och intuitivt eller eftertänksamt och analytiskt beslutsfattande?

Ekonomiskt och annat beslutsfattande är ofta baserat på intuition men slår då mycket ofta fel. Workshopen baserar sig på Nobelpristagaren Daniel Kahneman’s bästsäljande bok ”Thinking Fast and Slow” och kan ses som en introduktion till ”behavioral finance” och ”behavioral economics”.

Efter denna workshop har du fått insikter i:
1. att identifiera vanligt förekommande mänskliga begränsningar och fel i beslutsfattande och hur man kan övervinna och undgå dem
2. vad detta kan innebära för finansiellt och ekonomiskt beslutsfattande

Värdar:
Gunnar Rosenqvist, Professor i statistik,
Anders Löflund, Professor i finansiell ekonomi

Tillbaka till listan

5. Produkten döljer alltid kunden!

Företag bör inte vara produktorienterade utan marknads- och kundorienterade, säger man. Men hur blir man marknadsorienterad? Vilken är produktens roll i ett kundorienterat företag? Kundorientering kräver att företaget är genomgående fokuserat på kunden, givetvis utan att förlora sin produkt- och teknologibas.

Denna workshop tar upp frågan om samspelet mellan produkt och kundfokusering. Kunder vill bli betjänade - med produkter, med tjänster, med vilka typer av resurser som helst! Företag bör kunna stöda och hjälpa sina kunder - privatkunder och företagskunder - att klara sina vardagsprocesser och nå sina mål, utan att man blir distraherad av de produkter eller tjänster som erbjuds kunderna. Här krävs en affärsmodell som är inriktad på att stöda kundernas processer, dvs. på att betjäna kunderna. Ur kundernas pespektiv är nämligen alla företag tjänsteföretag!

Efter denna workshop har du fått insikter i:
1. att se och förstå problemen med att var för fokuserad på sina produkter och processer
2. att förstå behovet av att fokusera på kunderna och att betjäna dem genom att fungera som ett tjänsteföretag (oberoende av om företaget är ett tillverkande företag, tjänsteföretag eller en organisation i den offentliga sektorn)
3. att lära sig analysera företagets tjänste- och kundfokusering och förstå vad som förorsakar brister i en sådan fokusering
4. att förstå tjänsteföretagets resultatlogik (oberoende av om företaget är ett tillverkande företag, tjänsteföretag eller en organisation i den offentliga sektorn) och hur den påverkar hur man kan kundfokusera ett företag

Värd:
Christian Grönroos, Professor Emeritus

Tillbaka till listan


6. Ett porträtt på den perfekta revisorn

Syftet med en revision är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos avsedda användare genom att: 1) kritiskt granska, 2) bedöma och 3) uttala sig om företags finansiella rapporter. Revisionsstandarden kräver att revisorn gör professionella bedömningar genom att tillämpa relevant utbildning, kunskap och erfarenhet samt yrkesetiska regler.

I denna workshop diskuterar vi hurdana egenskaper och kompetenser en revisor behöver idag och i framtiden för att kunna möta intressenternas förväntningar och öka förtroendet för de finansiella rapporterna.

Värd:
Kim Ittonen, Forskardoktor i revision

Panel:
Maria Grönroos, CGR, partner, PwC
Pasi Horsmanheimo, ledande sakkunnig, revisionstillsyn, PRH (Patent or registerstyrelsen)
Marcus Tötterman, CGR, partner, KPMG

Tillbaka till listanVidga dina vyer kl. 16.15

Workshopparna i det andra blocket är lite kortare och erbjuder en möjlighet att vidga dina vyer inom vissa specifika forskningsområden. Här har du chansen att snabbt och effektivt lära dig om något som du kanske inte inom arbetar med dagligen. Utmana dig själv att lära dig något nytt!

​1. The power of the face-to-face-meeting with the customer
2. Humanitarian logistics in conflict zones
3. Playful strategy
4. Financial Analysts and Goodwill: Lack of Professional Scepticism?

Tillbaka till listan


1. The power of the face-to-face-meeting with the customer

Human beings are particularly sensitive and susceptible to signals sent by other humans in real life.
In this workshop we will dig into the importance of the interfaces a company’s employees have with their customers and what type of characteristics you can look for to find those gems that can seize the power of a customer meeting.

After this workshop you have gained:
1. Insight into why the employee should be seen as a crucial part of the firm’s brand building activities
2. Insight into a selection of research that has documented characteristics and behaviors of employees that boost customer satisfaction.

Workshop host:
Magnus Söderlund, Professor

Tillbaka till listan


2. Humanitarian logistics in conflict zones

The aim of humanitarian logistics is deliver aid to people in need, whether due to natural disasters or man-made crises. In conflict zones, humanitarian aid workers need to operate in complex and insecure environments. During this workshop we will look into the protection of humanitarian convoys and staff in conflict zones, by looking at examples from our iTRACK project that focuses on Syria, Yemen and Iraq.

The goals of this workshop is:
1. To understand the complexity of humanitarian logistics in conflict zones
2. To discuss the use of technology for humanitarian logistics in insecure contexts
3. To illustrate the security of humanitarian staff in conflict zones.

Workshop hosts:
Hlekiwe Kachali, Project leader
Gyöngyi Kovács, Erkko Professor in Humanitarian Logistics

Tillbaka till listan


3. Playful strategy

Computer games and organisations are becoming increasingly interwoven in the 21st century and sophisticated computer games connected by networks are turning into spaces for organizing. Therefore, it may not be surprising that conventional organizations are now scrounging these games for novel ways to enhance efficiency. The result is the formation of game/organization hybrids; uneasy recontextualizations of partly incompatible ideas, values and practices.

During this workshop we will:

1. Elucidate what it is socially that makes something a game by exploring the notion’s anthropological foundations.
2. Look into two examples of actual game/organization hybrids; raiding in computer games and gamification in formal organizations.
3. Conclude by discussing the implications of such hybridization and suggest venues for how managers can benefit from this study of computer games and theories of play.

Workshop host:
Mikko Vesa, Assistant Professor

Tillbaka till listan


4. Financial Analysts and Goodwill: Lack of Professional Scepticism?

Financial analysts have become to some extent substitutes for industry-specialized auditors in monitoring financial reporting. The objective of the workshop is to examine the level of critical perception among Nordic financial analysts towards goodwill accounting, which is a most controversial accounting issue. We will also discuss to what extent do audit background, experience and exposure to different industries as well as the level of business education affect this perception.

Värd:
Pontus Troberg, Professor

Tillbaka till listan