Vad är Hanken Network?

Hanken Network är en plattform för alumner och företagsrepresentanter att hålla kontakt till Hanken. En alumn är en person som har en kandidat- eller magisterexamen från Hanken eller som deltagit i Hankens Exceutive MBA- eller CEFA-program.

Information och inbjudningar från Hanken

Genom att registrera dig i nätverket försäkrar du dig om att du får all den senaste information från Hanken. Hanken skickar information både elektroniskt och i form av Hanken-tidningen som utkommer fyra gånger per år.

Via nätverket blir du även inbjuden till de evenemang Hanken ordnar för sina alumner och andra intressegrupper. De största evenemangen under åren är Hanken Business Forum, internationella alumndagen och Hankendagen som alla samlar ett hundratal deltagare till Hanken för att höra och lära sig om samt diskutera de senaste inom ekonomi och affärsliv.

Kom även ihåg att uppdatera din kontaktinformation när du flyttar eller byter jobb!


Resursbank

Allt material samt eventuella foton och inspelningar publiceras i efterhand här på Hanken Network. Detta material är tillgängligt enbart för inloggade medlemmar.

Som alumn får du även tillgång till tidskriftdatabasen Emerald, genom vilken du får tillgång till artiklar och abstrakt från 300 topptidskrifter som t.ex. Harvard Business Review, European Journal of Marketing och Management Decision.


Rekrytera alumner

Via Hanken Network kan du lägga upp arbetsplatsannonser som skickas direkt till alla registrerade alumner.